René Kneyber

René Kneyber

René Kneyber

|

René Kneyber is lid van de Onderwijsraad, leraar wiskunde aan het Oosterlicht College in Nieuwegein en bestuursvoorzitter van de Stichting Beroepseer. Hij verzorgt daarnaast trainingen en publiceert over thema’s als orde houden, gezag, klassenmanagement, evaluatie en onderwijsbeleid.