Maarten Simons

Maarten Simons

Maarten Simons

|

Maarten Simons is als hoogleraar verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar onderwijsbeleid en de publieke rol van onderwijs. Hij publiceerde over nieuwe vormen van macht over en in het onderwijs, en over de gewijzigde rol van nationale overheden in een Europese beleidscontext. Samen met Jan Masschelein publiceerde hij het boek Apologie van de School (ACCO) waarin de aandacht wordt gevestigd op de blijvende waarde en betekenis van school in een tijdperk van levenslang leren.