Ben Vermeulen

Ben Vermeulen

Ben Vermeulen

|

Ben Vermeulen is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van State. Hij adviseert in dit verband over wetgeving en is rechter, onder meer in onderwijsregelgeving en -onderwijszaken. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit en is specialist in het Nederlandse en internationale onderwijsrecht. Hij publiceerde onder meer over het Nederlandse grondwetsartikel inzake onderwijs (artikel 23 Grondwet) en over het spreidingsbeleid en de integratieproblematiek Daarnaast is hij deskundig op het terrein van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder het asielrecht, en op het terrein van de grondrechten/mensenrechten, zoals het gelijkheidsbeginsel, en de vrijheid van godsdienst en meningsuiting.