Bart Jan Spruyt

Bart Jan Spruyt

Bart Jan Spruyt

|

Bart Jan Spruyt was docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs en doceert nu geschiedenis op de pabo, De Driestar in Gouda. Daarnaast doceert hij kerkgeschiedenis aan de VU. Spruyt is ook publicist en was een aantal jaar politiek columnist van Elsevier. Hij is voorzitter van de Edmund Burke Stichting en promoveerde in Leiden in de geschiedenis. Hij presenteerde in het verleden programma’s voor de TV-zender Het Gesprek.